Liczebniki porządkowe, Ordinal numbers – teoria

Podsumowanie wiadomości o liczebnikach porządkowych 1  pierwszy, pierwsza, pierwsze 2        drugi, -a, -e 3        trzeci, -a, -e 4        czwarty, -a, -e 5        piąty, -a, -e...
More Details