Administration Vocabulary in Polish

As a small business owner who lived abroad and had to deal with different governmental offices in my life, I'll tell you one thing - don't count on officers to speak English. Whether you are applying for residency card or registering freelancing activities - learn basic administration phrases and people will be much more willing to help you. Here I put several useful phrases and vocabulary you may need when moving to Poland and dealing with administration

URZĘDY

 • Urząd do spraw Cudzoziemców - Foreigners' Office
 • Urząd Wojewódzki - Voivodship Office
 • Urząd Skarbowy - Tax Office
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Social Security Office

DOKUMENTY

 • dowód osobisty - national identity card
 • ważny dokument podróży - valid travel document
 • paszport - passport
 • kopia paszportu - copy of passport
 • akt urodzenia - birth certificate
 • akt ślubu - marriage certificate
 • karta czasowego pobytu - Temporal Residency Card
 • karta stałego pobytu - Permanent Residency Card
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej - Tax Number
 • PESEL - Personal Identification Number
 • prawo jazdy - driving licence
 • umowa o mieszkanie - apartment contract
 • umowa o pracę - job contract
 • pozwolenie na pracę - work permit
 • wyciąg z banku/ z konta - bank / account statement
 • zaświadczenie o dochodach - proof of income
 • podanie - application
 • formularz - a form

USEFUL VERBS

 • wypełnić - to fill in
 • podpisać - to sign 
 • skreślić - to strike
 • podkreślić - to underline
 • złożyć wniosek - to apply
 • stać w kolejce - to wait in the queue
 • zapytać - to ask

OTHER VOCABULARY RELATED TO RESIDENCE

 • opłata - fee
 • wniosek - application
 • podpis - signature
 • znaczek/ pieczątka - stamp
 • odmowa - refusal
 • oczekiwanie - waiting time
 • decyzja - decision
 • postępowanie - process
 • termin - deadline

CO ROBI PRZEDSIĘBIORCA?

 • założyć działalność - to open a business
 • prowadzić działalność - to run a business
 • zamknąć działalność - to close a business
 • płacić podatki - to pay taxes
 • wystawiać fakturę - to write an invoice
 • wystawiać rachunek - to write a bill
 • kontrolować wydatki - to control expences
 • zatrudniać pracownika - to hire an employee
 • zwalniać pracownika - to fire an employee
 • robić przelew - to make a bank transfer

PIENIĄDZE

 • przychód - gross income
 • dochód - net income
 • wydatki - expances
 • kwota netto - net amount
 • kwota brutto - gross amount
 • podatek - tax
 • przelew - transfer
 • opłata - fee
 • gotówka - cash
 • konto - account

OSOBY

 • urzędnik/ urzędniczka - public clerk
 • księgowy / księgowa - accountant
 • prawnik / prawniczka - lawyer
 • notariusz  - notary
 • tłumacz / tłumaczka - translator
 • pracodawca - employer
 • pracownik / pracownica - employee

[C1] Różnice w kulturze biznesowej między Polakami a Niemcami (polski biznesowy)

Wydawałoby się, że największe problemy w kontaktach biznesowych pojawiają się na gruncie bardzo doległych kultur. Jednak kiedy wchodzimy w kontakt z firmą z innego kontynentu zawsze wyszukujemy normy zachowań, jakich powinniśmy przestrzegać i w wyniku tego wiemy więcej niż w kontaktach z najbliższym sąsiadem. Przeczytaj ten interesujący artykuł, uzupełnij go słowami z listy i popraw błędy!

You are unauthorized to view this page.

B2, Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu

Ostatnio tworzę dużo materiałów o dzieciach, bo to temat bliski większości z nas! Tym razem trochę trudniejsze ćwiczenie pochodzące ze strony Business Insider. 

Oczywiście pamiętajcie, że możecie zrobić też inne ćwiczenia z tego tematu:

Pobierz ćwiczenie

You are unauthorized to view this page.