Które polskie czasowniki łączą się z “o” i z Biernikiem?

To wideo jest dla trochę bardziej zaawansowanych uczniów. Jeśli irytują Cię polskie czasowniki albo polskie przypadki, bo teoretycznie znasz regułę, ale potem okazuje się, że ta reaguła nie zawsze działa... rozumiem Cię! Dlatego nagrałam to wideo o takich specjalnych czasownikach, które niby łączą się z "o", ale też z Biernikiem.

Jeśli będziesz robić sobie takie listy, będziesz kategoryzować słowa na zasadzie podobieństw to dużo łatwiej zapamiętasz różne wyjątki. Bo wyjątki rzadko są prawdziwymi wyjątkami - zwykle jest przynajmniej kilka słów, które mają ten sam... problem :)Zrób ćwiczenie

You are unauthorized to view this page.

Interesting Polish idioms (tales)

interesting polish idioms masz babo placek

As you probably know, every Sunday I host a lesson on my Facebook page in which I teach Polish idioms. In the last lesson we learned several Polish expressions coming from various fairytales. We are not talking Disney here but old tales like Aesop's fables,  La Fontaine's tales and old Slavic tales.

The video didn't save because I'm not too tech savvy but I want you to know them hence this post. 

Here are the most interesting Polish idioms coming from tales!

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

meaning: One swallow doesn't make a summer

tale: Once upon a time there was a young man who spent all his money on entertainment. When winter was almost over he had only his coat left. One day he saw a swallow and thought the spring is coming! He sold his coat but it was a false sign and the spring didn't came so he froze.

bajka: Dawno temu był sobie młody mężczyzna, któy wydawał wszystkie swoje pieniądze na rozrywkę. Kiedy zima się prawie skończyła miał już tylko płaszcz. Pewnego dnia zobaczył jaskółkę i pomyślał, że idzie wiosna! Sprzedał swój płaszcz, ale to był fałszywy znak. Wiosna nie przyszła, a mężczyzna zamarzł.

Niedźwiedzia przysługa

interesting polish idioms

lit. bear's favor

meaning: a poisoned gift, a favour which causes more harm than use

story: There was a bear who befriended a hermit. They lived next to each other peacefully. One day a fly sat on hermit's forehead. The bear wanted to chase the fly away and he hit the hermit on the head killing him.

bajka: Był sobie niedźwiedź, który zaprzyjaźnił się z pustelnikiem. Mieszkali obok siebie w pokoju. Pewnego dnia mucha usiadła na czole pustelnika. Niedźwiedź chciał ją przepędzić i uderzył pustelnika w głowę, zabijając go.

Masz babo placek

translation: Here is your pie, woman!

meaning: an exclamation used when hearing suprising and unpleasant news

story: There was a happy couple living in a town. Devil didn't like their happiness so he dare an attractive woman to spoil their marriage. He offered her a pie (She must have been really cheap :P). She agreed and succeded - the man left his wife for her. Then she went to the Devil and asked for the pie. Devil didn't give her nothing but drowned her saying "Masz babo placek!"

bajka: W mieście żyła szczęśliwa  para. Diabłowi nie podobało się ich szczęście, więc znalazł atrakcyjną kobietę i powiedział jej, żeby zniszczyła ich małżeństwo. W zamian za to zaoferował jej ciasto. Zgodziła się i udało jej się - mężczyzna zostawił swoją żonę dla niej. Wtedy kobieta poszła do Diabła i poprosiła o swoje ciasto. Diabeł niczego jej nie dał, ale utopił ją, mówiąc " Masz babo placek!"

Naga prawda

interesting polish idioms

translation: naked truth

meaning: bald truth, unvarnished truth

story: Truth and False went to have a bath in a river. False finished the bath earlier and went out, got dressed and left. When truth went out from the river, she saw False put her clothes on and left his. She didn't want to wear False's clothes so she went to the town naked.

bajka: Prawda i Fałsz poszli się kąpać do rzeki. Fałsz skończył kąpiel wcześniej, wyszedł z wody, ubrał się i poszedł sobie. Kiedy Prawda wyszła z rzeki zobaczyła, że Fałsz nałożył jej ubranie i zostawił swoje. Nie chciała nosić ubrań Fałszu, więc poszła do miasta nago.

Wyhodować żmiję na własnym łonie

translation: to raise a wiper in one's own womb

meaning: to nourish a viper in one's bosom

story: It was winter. A wanderer saw a half-dead viper by the road. He had a good heart so he took the viper and hid it under his coat to warm it up and save. When viper revived, it bit the man and he died.

bajka: Była zima. Wędrowiec zobaczył na wpół martwą żmiję na drodze. Miał dobre serce, więc wziął żmiję i schował ją pod swoim płaszczem, żeby ją ogrzać i uratować. Kiedy żmija ożyła, ukąsiła mężczyznę, który umarł.

Kura znosząca złote jajka

translation: a hen laying gold eggs

meaning: a good source of income

story: There was a farmer whose hen started laying eggs made of gold. He was greedy so he killed the hen hoping her guts will be made of gold too. They weren't.

bajka: Był sobie rolnik, którego kura składała złote jaja. Był chciwy, więc zabił kurę w nadziei, że jej wnętrzności też będą ze złota. Nie były.

Włożyć coś między bajki

translation: to put something between stories

meaning: to consider something a lie

There is no tale explaining this idiom but you can use it whenever someone is telling you a very unbelievable story.

Ten idiom nie ma specjalnej bajki, ale możesz go używać zawsze kiedy ktoś opowiada ci trudną do uwierzenia historię.

I hope you liked my interesting Polish idioms coming from tales! I'm sure some of them exist also in your language! Please share it with your friends interesting in idioms and Polish language! Thanks :) 

Zrób ćwiczenie

20 Polish slang words you won’t find in coursebooks

polish slang words

Do you want to speak Polish like doll-like Mami from your coursebook or rather like your laid-back Polish friends? Right...

I try not to teach my students any swear words (they don't need me to teach them these...) but I believe you must know Polish slang words if you want to sound natural! So I analysed my conversations with friends, phone calls and comments on Facebook and in this article I'm going to give you 20 words and expressions we use everyday!

 1. Czemu = dlaczego = why
  • I use both but I have to admit "czemu" sounds more natural and you will hear it a lot in the street.
 2. Spoko ( also: spoczko, sponio) = W porządku / Nie ma problemu / Nie przejmuj się = All right / No problem / Don't worry
  • There are several meanings of this word. You can use them to agree, to assure someone his mistake is not important, to calm someone down. It comes from the full word "spokojnie" which means calmly.
 3. Gadać = mówić / rozmawiać  = to speak / to talk
  • It's interesting how "gadać" can replace two verbs at once! When you are on the phone but you need to hang up you can say "Pogadamy później" - We will talk later. And when you're telling your friend her new boy friend speaks a lot you can say "On strasznie dużo gada!". 
  • There is a derived word from this verb - "gaduła" - a chatterbox
  • "wygadać się" means to speak to someone about problems to feel a relief or to spoil the beans eg. : "Mam problem i muszę się komuś wygadać!" (I have a problem and I need to tell someone about it)
 4. Ściema = kłamstwo = a lie
  • When you hear something unbelievable you can exclaim: "To ściema!"
 5. Git = w porządku = cool
  • This one is not used by everyone. I personally find it childish but maybe your friends use it - you always need to ask a couple of Polish person how they feel about certain slang words because it will vary depending on their age and social circle. 
  • Example: You are preparing a party and telling your roomates what they should do. " Ty zrobisz zakupy, Wiola posprząta łazienkę, a ja zrobię jedzenie i będzie git!"
 6.  Nara (also: narka) = na razie = bye
  • Because "na razie" is suuuch a long phrase! When I hear someone saying "nara", my inner ork shrieks. I stronly dislike this word because for me this word suits only a skinhead who practices slaviq squatting - a "dres". But some people soften it to "narka" and this is what I  sometimes use too :)
 7. Mega = To niesamowite! = Wow
  • You can use this word on it's on or to add emphasis instead of "bardzo". 
  • Example: "Koncert Dawida Podsiadły był mega fajny!"
 8. Czaić = rozumieć = to understand
  • Every Polish person knows this word. Even my mother uses it from time to time (it sounds so weird then). How to conjugate it? Ja czaję, ty czaisz, on czai, my czaimy, wy czaicie, oni czają.... CZAISZ?!
 9.  Na luzie / Na lajcie = nie ma problemu/ bez pośpiechu = no hurry/ no problem
  • When your friend is telling you she will be late 45 minutes and you are... not happy, you will pretend it's ok and say "na luzie". 
  • Or when your partner is telling you you have 15 minutes before the gates close at the airport but you are still at home, you can ask "Zdążymy?" (Will we be on time?), they can reply "Na luzie" (For sure)
 10. Obczajać / obczaić = przyjrzeć się = to look closely / to notice / to understand
  • This verb is very often used in imperative "Obczaj" as a conversation connector when one person is trying to make the listener to focus and understand his point of view.  Also when you are showing something or someone to your friend you can say eg. "Obczaj jaką ładną kurtkę ma ta dziewczyna!" (Look what a pretty jacket has this girl!)
  • That's not the end. You can also use "obczajać" like "czaić" - to understand. When you say "Nie obczajam" we will understand you don't understand...
 11. Zarąbiście / zajebiscie = wspaniale = awesome
  • Long time ago my mother forbid me using word "zajebiście" because it was considered as a cursing word. She was very surprised when my elderly aunt visited us as complimented on her chicken "Jolu! Twój kurczak jest zajebisty!" (Jola! Your chicken is f^&%%g awesome!)
  • You can use "zajebiście" but don't overdose it if you don't want to sound like a drunk student of Technical University. Use "zarąbiście" to sound a bit softer (especially if you are a woman).
 12. Fer = sprawiedliwe = fair
  • Ok. I'm not sure if I should spell it like this because I've never seen it in any text! But no doubt we use it all the time with typical Polish rhotic "r". You will hear even a kindergarten children shouting "To nie feeeeeerrrrr!"
 13. Sory = I'm sorry / Excuse me (but never "I feel sorry it happened)
  • We are terrible thieves. We just took this word from English, adjusted the use and pronunciation and voila! Everyone in Poland says "soRy". We sometimes ever rhyme it with the name of one of our kings "Sory Batory!" for sort of funny emphasis. 
 14. Ekstra = świetnie = great / amazing
  • Nope, you won't get potatoes if you ask for "coś ekstra". You will rather get amazing fireworks or some special gift from the chef. "Ekstra" means amazing and you can hear it very often in Poland!
 15. Bez kitu = naprawdę = seriously
  • kit is something what used to (?) seal windows so the terrible Polish winter wind doesn't kill you. "Wciskać kit" is to tell someone lies so to stuff someone with this substance. "Bez kitu" literally mean "without XYZ" so we don't want to get any hay, just the truth. When you are very surprised say "Bez kitu?!" (Seriously?!)
 16. Co się tu odjaniepawla?=  Co się tu dzieje? = What is going on here?
  • I think no one treated this word seriously when it appeared in comments on Social Media for the first time. Especially given the fact Poland is such a catholic country and the verb contains John Paul's name in it! (Jan Paweł)! It was meant to be a joke and still is but some people can get seriously offended by it so be careful! 
  • When to use it? (Better don't but if your friends are too laid back) When you see some weird situation, for example you enter your kitchen and see your roommate invited drunk people over and they are sitting on the floor and eating your peanut butter and jam from your mum with their filthy fingers you can shout "Co się tutaj odjaniepawla?!" (What is going on here?!)
 17. Ale słabo! = Nie dobrze/ jestem rozczarowany/ zdegustowany = What a bad situation
  • "Słabo" literally mean weakly. When you hear about your friend's evening, how she got all dressed up for a date and the guy just didn't show up you can comment "Ale słabo!"
 18.  Na bogato! = Nie skromnie = That's too much!
  • Imagine you are going to a house party and you see the hosts prepared a variety of snacks, alcohol everything like real grown ups! You can whisper to your partner's ear " Na bogato!" (That's rich!). We often use this phrase with irony so in the same situation but with no snacks just one pack of Lays you can also say "Na bogato!". Once my student saw all Locative endings and she commented "Na bogato!". I found it perfectly used!
 19. Chrzanić to! = Nie obchodzi mnie to! = I don't care!
  • "Chrzan" means horseraddish. As you probably know we love it and appreciate its presence in our country. But you also know it's very strong and can make you cry so when you "horse raddish" something, you dislike it and don't want to have anything in common with it.
  • Use this phrase when you've been working on something for long time but you realise it was a stupid idea (hopefully not learning Polish he he). Then say: "Chrzanić to!"
  • When something is "pochrzanione", it means it's messy and very complicated, not as it should be.
 20. Wypchaj się! = Nie mów do mnie! = Stuff yourself/ Get lost
  • I probably shouldn't end this article with this phrase but I hope you know I like you and I don't want you to "wypchać się" :) The opposite! I want you to stay on my website and follow me on Instagram and Facebook so I can help you get to satisfying fluency in Polish faster. Cheers!

You are unauthorized to view this page.

What do you need to know to be A1 in Polish ?

need to know to be a1 in polish

A lot of my students ask me before we start classes "How do one start learning Polish" or "What do you need to know to be A1 in Polish?". This seems like a very basic questions but it's not! Especially knowing so many of you don't know where they are going with the language! It sounds like language learning motivation murder!

Structure is the master of learning. Honestly, you shouldn't even start learning any language if you don't know a) what is your goal b) what is your plan c) how you will get there

OK, enough being grumpy! Cheer up guys because I've prepare a list for you! The list is based on official "Programy  nauczania języka polskiego jako obcego A1-C2"* so don't think I made it up ;) 

WHAT DO YOU NEED TO KNOW TO BE A1 IN POLISH

GRAMMAR

 1. Grammar cases (endings and use) except Dative and Vocative
  • nouns,
  • adjectives, 
  • cardinal numbers (jeden, dwa trzy),
  • ordinal numbers (pierwszy, drugi, trzeci)
  • personal pronouns (ja, ty, on...),
  • possessive pronouns (mój, twój, nasz...),
  • question words: (kto? co? jaki? jaka? jakie?, który?, która?, które?, czyj? czyja?, czyje?),
 2.  All conjugations of  verbs Present Tense (-m/-sz, -ę/-isz\-ysz, -ę/-esz)
 3.  Past and Future Tense
 4. Aspect of verbs in Past and Future Tense
 5. Imperative (but only the formal form: "Proszę powtórzyć!")
 6. Conditional only in most common life situation, so basicaly verb "chcieć" ("Chciałbym herbatę.")
 7. Verbs of movement (only: chodzić, iść, pójść ; jeździć, jechać, pojechać)
 8. Adverbs - you need to know how to create adverb from an adjective (dobry -> dobrze; drogi -> drogo)
 9. Conjunctions: (i, ale, a, albo, lub, lecz ; bo, że, czy, ponieważ)
 10. Prepositions - the most common prepositions with cases except Dative and Vocative Case.

VOCABULARY

 1. PERSON: basic data, appearance, clothes, personality, emotions
 2. FAMILY: family members
 3. EVERY DAY LIFE
 4. FREE TIME & HOBBY
 5. APARTMENT (rooms, furniture, adjectives, location)
 6. PLACES (places in the town and their location)
 7. TRANSPORT (means of transportation)
 8. WORK  (basic professions and places)
 9. EDUCATION ( types of schools, stationary)
 10. FOOD (basic products, meals, drinks, kitchen tools, places to eat)
 11. SHOPPING & SERVICES (shops, service points, products, basic units, money)
 12. HEALTH  (hygiene, sickness, body parts)
 13. NATURE (basic animals and plants, weather, cardinal points)

USE OF POLISH (WHAT YOU NEED TO BE ABLE TO EXPRESS)

 1. greetings, farewells, introduction, expressing mood, thanking, apologizing, inviting, wishing
 2. asking for information and naming objects
 3. agreement and disagreement, asking for a favor 
 4. expressing sureness, possibility, ability and need
 5. expressing approval and disapproval
 6. expressing contentment, preference, surprise, wish
 7. expressing time, quality, amount, features, possession, location, direction

Did you like this post? Please share it with others who study or want to start their adventure with Polish!

Also don't forget to follow me on Instagram to learn in the most natural and time saving way. Click here!

The list was shortened, simplified, paraphrased and translated by me but it comes from:

*Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P., "Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Miodunki", Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011

You are unauthorized to view this page.