Czasownik robić z prefiksami ( z ćwiczeniami)

Listen to my friend Kuba explaining meanings of some verbs based on the root “robić” 

(ćwiczenia na dole)

wrabiać /wrobić kogoś – oszukać

wrabiać się / wrobić się – pozwolić innym się oszukać

urabiać się /urobić – nadawać formę np. urabiać ciasto (PL: I would say more common word for kneading is “wyrabiać, wyrobić”)

urabiać /urobić się po łokcie – bardzo ciężko pracować

urabiać / urobić kogoś na swoją modłę – zmienić czyjś sposób postępowania

podrabiać / podrobić – sfałszować

dorabiać / dorobić – dodać coś brakującego

dorabiać się/ dorobić się majątku – stać się bogatym

 

Inne czasowniki na bazie “robić”:

zarabiać / zarobić – dostawać pieniądze z pracy, to earn

Ile zarabiasz? Zawsze za mało!

wyrabiać / wyrobić – produkować , to manufacture 

W tej fabryce wyrabiamy najpiękniejszą porcelanę na świecie!

wyrabiać / wyrobić się – zmienić się na lepsze

Kiedy był nastolatkiem nie wyglądał atrakcyjnie, ale wyrobił się i teraz jest dość przystojny!

porobiło się! – rzeczy się skomplikowały

Zdradziłam twój sekret kilku koleżankom i teraz nie chcą z tobą rozmawiać. Ale się porobiło!

narobić się – pracować zbyt wiele w porównianiu do efektów

Cholera! Grabiłem dzisiaj liście w ogrodzie, narobiłem się, a wieczorem wiał silny wiatr i cała moja praca na nic. 

rozrabiać – być niegrzecznym, to be mischievous

Maćku proszę cię, bądź grzecznym chłopcem i przestań rozrabiać!

rozrabiać / rozrobić – rozpuścić proszek albo gęsty płyn w innym płynie , to dissolve

Musisz najpierw rozrobić drożdże w mleku, a potem odstawić je na 15 minut.

odrabiać / odrobić lekcje / pracę domową – to do homework

Znowu nie odrobiłeś pracy domowej?

przerabiać / przerobić – zmienić coś na coś innego 

Mama zaplamiła sukienkę na górze, ale ponieważ jest dobrą krawcową, przerobiła ją na spódnicę. 

 

 

 

Czas na ćwiczenia! Połącz czasowniki z definicjami: Wpisz odpowiednie czasowniki w luki:

 

X
Skip to toolbar