Polski dla Dzieci

Polish for children

Here you can find a list of exercises which are suitable or made for children who learn Polish as a foreign language. Some of the exercises are free and other require membership of the side. You can get free trial or directly subscribe for 5 USD/ 100 days!

 

Nauka czytania

Dźwięki 1 / Sounds 2

Dźwięki 2 / Sounds 2

Sylaba otwarta / Open syllable

3-sylabowe słowa – owoce i warzywa / 3-syllable words – fruit and vegetables

 

Gramatyka

Jaki czy czyj? / What or whose?

Rodzaje gramatyczne / Gender

Podstawowe czasowniki z dopełnieniami / Basic verbs with objects

Czas teraźniejszy, czasownik “lubić” / Present tense, verb “lubić”

Podstawowe czasowniki, rozpoznawanie końcówek / Basic verbs, recognition of endings

 Czasowniki z koniugacji ę isz ysz

Czas teraźniejszy: hobby / Present tense: hobby

Quiz znajomości końcówek | Koniugacja I i II / Conjugation I and II

Czas teraźniejszy / Present tense  – choose the correct ending

Zaimki dzierżawcze / Possessive pronouns

 

Słownictwo

 Dni tygodnia/ Days of the week

Przedmioty szkolne/ School subjects

Przedmioty szkolne (tekst) / School subjects (tekst)

Letni dzień / Summer day

Wygląd / Appearance

Kolory / Colours

Podstawowe przymiotniki / Basic adjectives

Części ciała / Body parts

U weterynarza / at vet’s clinic

Czynności w różnych porach roku / Activities in different seasons (intermediate)

Dzikie zwierzęta / Wild animals

Podstawowe zwierzęta / Basic animals

Czasowniki | Match the pairs

Mieszkanie / Apartment   (set of exercises)

Rodzina / Family

Ubrania / Clothes (set of 10 exercises)

 

Conversations

Skąd jesteś? Jaki znasz język? | Countries and languages

Asking basic questions / Zadawanie podstawowych pytań

 

 X
Skip to toolbar