[B] gramatyka i opowiadanie, liczebnik, wyrażenia przyimkowe, idiomy

[B] gramatyka i opowiadanie, liczebnik, wyrażenia przyimkowe, idiomy

Dwaj, dwie, dwa, dwoje…. Obaj, obie, oba, oboje… Everyone has problems with Polish numerals.

Wszyscy mają problem z polskimi liczebnikami, dlatego teraz Ci je wytłumaczę, a potem możesz poćwiczyć w przyjemny sposób, czytając opowiadanie.  [jeśli to wciąż dla Ciebie za trudne i potrzebujesz liczebników zwykłych i porządkowych (cardinal  and ordinal numerals) kliknij tu. ]

Zanim zaczniesz czytać opowiadanie, mam dla Ciebie wskazówkę na dziś:

Dwa samochody jadą ulicą.

– Użyj “dwa” kiedy rzeczownik jest rodzaju  niemęskoosobowego lub nijakiego.

Dwie kobiety piją kawę.

-Użyj “dwie” kiedy rzeczownik jest rodzaju żeńskiego

Dwaj mężczyźni piją kawę.

– Kiedy używasz mianownika czasownik musi być w liczbie mnogiej.

Dwóch mężczyzn pije kawę.

– Kiedy używasz dopełniacza, czasownik musi być w liczbie pojedynczej.

Uwaga!

Dwaj+ mianownik i Dwóch + dopełniacz mają to samo znaczenie i używamy ich tak samo często.

Dwoje ludzi pije kawę.

-Użyj liczebnika zbiorowego (dwoje, troje, czworo, pięcioro….) z rzeczownikiem liczby mnogiej w dopełniaczu i czasownikiem w liczbie pojedynczej, jeśli chcesz podać liczbę osób różnej płci ( dwoje dorosłych, ludzi, studentów – kobiety i mężczyźni, dwoje dzieci – chłopcy i dziewczynki).

Uwaga!

Język potoczny nie lubi tej formy. Polacy często zamiast “dwoje studentów” mówią “dwóch studentów” nawet kiedy chodzi im mężczyzn i kobiety.

Teraz jesteś gotowy/ gotowa. Ściągnij opowiadanie pełne idiomów z liczebnikami, wstaw wyrażenia przyimkowe w puste pola i przeanalizuj formy liczebników, bo jak to mówią:

trening czyni mistrza!*

 

*practice makes perfect

Tekst i ćwiczenia:

B2, gramatyka i czytanie, liczebniki, wyrażenie przyimkowe, idiomy

Klucz odpowiedzi:

B2, gramatyka I czytanie, liczebniki, wyrażenia przyimkowe, idiomy, klucz odpowiedzi

Share via