A2 B1, gramatyka i słuchanie, tryb warunkowy – conditional

Tryb warunkowy/ Polish conditional:

Wyraża/ expresses: życzenie, prośbę, hipotezę, łagodny rozkaz, zdania warunkowe

Tworzymy/ we create: 3 osoba czasu przeszłego + (l.poj) bym, byś, by, (l.mn.) byśmy, byście, by

W języku kolokwialnym często używamy “by” przed czasownikiem. Np.

Ożeniłbyś się? – Byś się ożenił?

Co zjadłbyś? – Co byś zjadł?

Pamiętaj, że przy czasownikach zwrotnych ( z “się), cząstka “się” nie powinna być na końcu zdania.

Teraz obejrzyj film, następnie ściągnij ćwiczenie i uzupełnij puste pola w transkrypcji.

Video

Ćwiczenie:

A2 B1,, Ożenisz się drugi raz, tryb warunkowy

Transkrypcja:

A2 B1, Ożenisz się drugi raz, tryb warunkowy, transkrypcja 

Słownictwo:

rozpatrywać – to consider

teoretyzować – to theorize

kije golfowe – golf clubs

leworęczny – left-handed

prawdopodobnie = pewnie = zapewne

 

Zrób też inne ćwiczenia

 

X
Skip to toolbar