Podatki w Polsce/ Taxes in Poland (słuchanie i czytanie)

Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i spróbuj zapamiętać jak najwięcej fraz. Potem spróbuj opowiedzieć o tym co usłyszałeś/aś swoimi słowami. 

Podatki

Na początku roku wielu ludzi składa zeznanie podatkowe, to znaczy najpierw czekają na formularz PIT od pracodawcy, potem wypełniają formularz o dochodach i dodatkowych informacjach, a następnie wysyłają go do Urzędu Skarbowego. Polacy mogą to zrobić przez specjalne oprogramowanie na komputerze. Mają na to czas do 30 kwietnia. Wielu ludzi ma ulgi podatkowe. To znaczy, że mogą sobie odliczyć od podatku pewne kwoty – na przykład za wychowywanie dzieci lub leki. Każdy Polak może też przeznaczyć 1% swojego podatku na cele charytatywne.

W Unii Europejskiej nie obowiązuje podwójne opodatkowanie, więc kiedy Polacy pracują za granicą dłużej niż 6 miesięcy, nie muszą płacić podatków w Polsce.

Przedsiębiorcy w Polsce muszą płacić podatek dochodowy (kwota wolna od podatku w Polsce to 8000 złotych) oraz wielu z nich również podatek obrotowy (VAT).

Słownictwo

składać zeznanie podatkowe – to submit a tax declaration

dochody – income

Urząd Skarbowy – tax office

ulgi podatkowe – tax relief

odliczyć od podatku – to deduct from tax

przeznaczyć na cele charytatywne – to donate to a charity

podwójne opodatkowanie – double taxation

płacić podatki – to pay taxes

przedsiębiorcy – entrepreneurs

podatek dochodowy – income tax

podatek obrotowy – sales tax

kwota wolna od podatku – tax-free allowance

X
Skip to toolbar