Jak odmieniać liczebniki? / Numerals and cases

Cześć! Wiesz już jak odmieniać liczebniki ? Jeśli nie, ten wpis jest dla Ciebie!

Przygotowałam dla Ciebie ćwiczenia z liczebników głównych i zbiorowych, bo wiem, że są zawsze problematyczne. Musisz pamiętać, że

  • końcówki liczebników są inne niż rzeczowników, przymiotników i zaimków.
  • w liczbie mnogiej rodzaj męski dzieli się na męskoosobowy (Francuzi, lekarze, sąsiedzi) i niemęskoosobowy (koty, domy)
  • istnieją liczebniki zbiorowe, których możesz używać, kiedy mówisz o grupie osób, dzieci lub małych zwierząt (dwoje ludzi, dzieci, kurcząt, ale dwie osoby - osoba ma rodzaj żeński). Polacy używają ich natomiast dość rzadko i często popełniają przy tym błędy. Nie zdziw się więc, kiedy w rozmowie usłyszysz niepoprawna formę.

Oto kilka tabeli, które mogą Ci się przydać, jeśli chcesz nauczyć się odmieniać liczebniki. Na końcu będziesz mieć także pdf z tymi tabelami i ćwiczeniami. Powodzenia!

Odmiana liczebnika "dwa"

(Pogrubione formy słyszę najczęściej, ale jest to moje osobiste odczucie)

Rodzaj męskoosobowy Rodzaj żeński Rodzaj nijaki i męski nieosobowy Liczebnik zbiorowy
Mianownik dwaj dwie dwa dwoje
Biernik dwóch dwie dwa dwoje
Dopełniacz dwóch / dwu dwóch / dwu dwóch /dwu dwojga
Celownik dwóm /dwom / dwu dwóm / dwom / dwu dwóm / dwom / dwu dwojgu
Miejscownik dwóch / dwu dwóch / dwu dwóch / dwu dwojgu
Narzędnik dwoma dwoma/ dwiema dwoma dwojgiem
 
 
 

Odmiana liczebnika "oba"

(Zwróć uwagę, że w Mianowniku wygląda on tak samo jak "dwa")

Rodzaj męskoosobowy Rodzaj żeński Rodzaj męski nieżywotni i nijaki Liczebnik zbiorowy
Mianownik obaj obie oba oboje
Biernik obu obie oba oboje
Dopełniacz obu obu obu obojga
Celownik obu obu obu obojgu
Miejscownik obu obu obu obojgu
Narzędnik oboma obiema/ oboma oboma obojgiem

Odmiana liczebników "trzy" i "cztery"

Rodzaj męskoosobowy (panowie, Polacy etc.) Rodzaj niemęskoosobowy
 
 
(koty, domy)
Liczebnik zbiorowy
 
 
(ludzi, dzieci)
Mianownik trzej / czterej trzy / cztery troje / czworo
Biernik trzech / czterech trzy / cztery troje / czworo
Dopełniacz trzech / czterech trzech / czterech trojga / czworga
Celownik trzem / czterem trzem / czterem trojgu / czworgu
Miejscownik trzech / czterech trzech / czterech trojgu / czworgu
Narzędnik trzema / czterema trzema / czterema trojgiem / czworgiem

Odmiana liczebników zbiorowych

(Pamiętaj, że przy dwucyfrowych liczbach oba człony odmieniamy tak samo. Na przykład 23 ludzi to dwadzieścioro troje ludzi)

Liczebniki zbiorowe
Mianownik pięcioro / sześcioro / siedmioro / ośmioro
Biernik pięcioro / sześcioro / siedmioro / ośmioro
Dopełniacz pięciorga / sześciorga / siedmiorga / ośmiorga
Celownik pięciorgu / sześciorgu / siedmiorgu / ośmiorgu
Miejscownik pięciorgu / sześciorgu / siedmiorgu / ośmiorgu
Narzędnik pięciorgiem / sześciorgiem / siedmiorgiem / ośmiorgiem

Mam nadzieję, że dzięki tym tabelom, będziesz już wiedzieć jak odmieniać liczebniki :)

Pobierz tabele i ćwiczenia

You are unauthorized to view this page.

Share via