Krótkie czasowniki jednosylabowe

X
Copy link
Powered by Social Snap
Skip to toolbar