Klub Gramatyczny 29: Imiesłowy / Participles

Na kolejnym spotkaniu Klubu Gramatycznego Patrycja wyjaśniła członkom Polski Daily jak budować imiesłowy i jak one funkcjonują w języku. Obejrzyj jej lekcję, pobierz prezentację Patrycji, a następnie zrób ćwiczenia!

Pobierz prezentację

Zrób ćwiczenia

Imiesłów przymiotnikowy czynny

Strona bierna (imiesłów przymiotnikowy bierny)

Boże Narodzenie (mix imiesłowów)

Ucieczki z więzienia (imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe)

X
Skip to toolbar