Czasowniki pochodzące od brać (zabrać, wybrać, dobrać etc.)

Czasowniki pochodzące od brać (zabrać, wybrać, dobrać etc.)

Czasownik brać w języku polskim powoduje dużo problemów. Po pierwsze jest nieregularny :

ja biorę, ty bierzesz, on bierze, my bierzemy, wy bierzecie, oni biorą

Po drugie ma nieregularną formę aspektową – wziąć:

ja wezmę, ty weźmiesz, on weźmie, my weźmiemy, wy weźmiecie, oni wezmą.

Po trzecie to bardzo popularny czasownik, który ma wiele form z przedrostkami. I o tych formach jest ten artykuł. 

Już wcześniej opublikowałam ćwiczenie o tym czasowniku. Możesz je pobrać tutaj.

Czasowniki pochodzące od “brać”

zabierać / zabrać 

to take away / to take

Na pewno zabrałaś ze sobą ładowarkę? 

Are you sure you’ve taken a charger with you?

Zabrałeś temu chłopcu jego zabawkę czy nie?

Did you take this boy’s toy away from him or not?

zabierać (się) / zabrać (się) do czegoś

to get ready to do something

Zabierasz się do pisania pracy doktorskiej od dwóch lat!

You’ve been getting ready to write your PhD dissertation for two years!

Zabieramy się do dzieła!

Let’s get started!

odbierać / odebrać

to pick up

Dzisiaj moja mama odbiera dzieci ze szkoły.

Today my mum is picking kids up from school.

Możesz odebrać telefon?

Can you pick up the phone?

dobierać / dobrać

to match

Wspaniale dobrałaś dodatki do tej sukienki!

You matched the accessories to the dress wonderfully!

Janek i Kasia dobrali się perfekcyjnie!

Janek and Kasia are a perfect match.

*dobierać się do kogoś znaczy próbować uprawiać z kimś seks (często bez jego/jej zgody)

wybierać / wybrać

to choose

Musisz wybrać: ja albo McDonald’s!

You have to choose: me or McDonald’s!

Wybrałem pracę i nie żałuję! 

I chose my job and I don’t regret it!

wybierać się / wybrać się

to plan to go

Dokąd się wybierasz o drugiej w nocy?

Where do you think you are going at 2AM?

W tym roku wybieramy się na wakacje do Brazylii

This year we are planning to go on holidays to Brasil.

pobierać / pobrać

to receive (less common) / to take blood

Nasza sąsiadka pobiera tylko 1000 zł emerytury!

Our neighbour receives only 1000 PLN of pension.

Pielęgniarki pobierają krew w pokoju obok.

Nurses take blood in a room next door.

pobierać (się) / pobrać (się)

to get married

Zosia i Jack pobrali się na Hawajach. 

Zosia and Jack got married in Hawaii.

ubierać (się) / ubrać (się)

to dress / to get dressed (się)

Ale ładnie się dzisiaj ubrałaś!

You are dressed up today!

Ubrałam Piotrusia i jest już gotowy do przedszkole.

I dressed Piotruś and he is ready to go to the kindergarten.

rozbierać (się) / rozebrać (się)

to undress / to get undressed

Rozbieraj się i chodź do łóżka.

Get undress and come to bed.

Nie rozbieraj się nawet. Już wychodzimy.

Don’t even get undressed. We are leaving now.

nabierać (się) / nabrać (się)

to prank / to get pranked (się)

Children laughing at another child saying " Wcale się nie nabrałem, że to PlayStation!"

Kiedy byłem dzieckiem, ciągle nabierałem swoją młodszą siostrę.

When I was a child I kept pranking my younger sister.

Przyszłaś do pracy w niedzielę? Dałaś się nabrać szefowi, że dzisiaj pracujemy?

You came to work on Sunday? You let boss to tell you we are working today?

zbierać się / zebrać się (w sobie)

to overcome inner, emotional blockage or shyness

to get ready

W końcu zebrałem się i powiedziałem Marcie, że ją kocham.

I finally overcame my fears and told Marta I love her.

Zbierasz się do wyjścia od dwóch godzin!

You’ve been getting ready to go out for the past 2 hours!

Share via