PD010 Spójnik “żeby”

Zrób ćwiczenie!

Pobierz ćwiczenie 2 (free)

Transkrypcja nagrania PD009 Spójnik “żeby”

Znowu nagrywam podcast, to już chyba trzeci w tym tygodniu, ale mam ostatnio dużo energii i mam dużo pomysłów na nowe rzeczy, na nowe nagrania Dzisiaj wyjątkowo będzie o gramatyce, o czymś z czym większość moich uczniów ma problemy. Może dlatego, że tak konstrukcja jest zupełnie inna niż w języku angielskim? Chyba tak. Mam też dobrą informację – jeśli Twój język ojczysty to nie angielski na przykład francuski albo hiszpański, na pewno będzie Ci łatwiej zrozumieć to, o czym będę mówić.

[…]

PL

Wracając do tematu. Dzisiaj będziemy mówić o spójniku “żeby”. “Żeby “jest spójnikiem, to znaczy łączy ze sobą zdania. Zwykle kiedy mówimy albo piszemy zdania łącza się w takie długie konstrukcje. Spójniki wyrażają stosunek tych zdań do siebie. Zwykle, kiedy zdania mają dwie części jedno z tych zdań jedno jest nadrzędne, a drugie jest podrzędne. Spójnik żeby wyraża cel. To znaczy po spójniku “żeby”, który czasami też występuje jako aby, pojawia się cel wypowiedzi. Odpowiada na pytania ” W jakim celu?” i “Po co?”. Zdanie po spójniku “żeby” wyraża cel zdania poprzedniego.

Kiedy podmiot w obu zdaniach jest ten sam, czyli osoba która wykonuje czynność jest taka sama w zdaniu numer 1 i zdaniu numer dwa, sytuacja jest bardzo prosta, bo po prostu wstawiamy “żeby”, a potem dodajemy bezokolicznik, czyli czasownik w podstawowej formie. Na przykład jest taka piosenka zespołu rockowego Manaam, zespołu z lat dziewięćdziesiątych. Wokalistka zespołu śpiewa:

Jestem na świecie, żeby cię kochać. – I am in the world to love you.

Ten sam podmiot w obu zdaniach. Tak samo to funkcjonuje, kiedy mamy podmiot “my’.

Jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować Państwu nowy produkt. – We are here to present  you a new product.

Sytuacja jest taka, że jest jakaś nowa firma. Zorganizowała spotkanie z klientami. Może sprzedają garnki… i mówią jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować Państwu nowy produkt. Użyłam słowa “żeby” bez żadnych sufiksów i dodałam bezokolicznik.

Kiedy podmioty zdania numer 1 i zdania numer 2 są inne, różnią się, wtedy sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Do spójników “żeby” albo “aby”, tak jak mówiłam można też powiedzieć “aby”, dodajemy sufiksy, które informują nas, która osoba jest podmiotem  zdania.  Czyli, innymi słowy, kto wykonuje czynność w zdaniu numer 2.  Zdanie numer 1 ma inną osobę i zdanie numer 2 ma inną osobę. I wtedy musimy zastosować inną konstrukcję. Do “żeby” dodajemy sufiks, a czasownik musi być w 3. osobie w czasie przeszłym. Może być w liczbie pojedynczej albo liczbie mnogiej. Do zależy, czy podmiot zdania numer 2 jest pojedynczy czy mnogi

 1. Chcę, żebyś kupiła mi kanapkę.  – I want you to buy me a sandwich.
 2. Mówiłam, żebyś posprzątał. – I told you to tidy.
 3. Bardzo chciałabym, żeby moja córka poszła na studia. I would really want my daughter to study.
 4. Najwyższa pora, żeby mój syn znalazł pracę. – It’s high time for my son to find a job.
 5. Mama szukała pracy, żebyśmy nie musieli jeść tylko chleba. – Our mum was looking for a job so we don’t have to eat only bread.
 6. Opowiem Wam tę historię, żebyście dobrze zrozumieli gramatykę. – I will tell you this story so you understand grammar well.
 7. Oni chcieli, żeby ich przyjaciele odwiedzili ich w nowym domu.  – They wanted their friends to visit them in their new house.
 8. Moja siostra urządziła przyjęcie, żeby nasza rodzina i jej chłopaka się poznały – My sister organized a party for our family and the family of her boyfriend meet each other.

EN

Today we are going to talk about “żeby”. “Żeby” is a conjunction what means it connects sentences. Usually, when we speak or write, sentences connect and create long constructions. Conjunctions express the relation between these sentences. In such situations one of the sentences is usually overriding and the other is subordinate. Conjunction “żeby” expresses the purpose. It means, after conjunction “żeby” which sometimes appears as “aby”, there comes the purpose of the utterance. [żeby] answers question ” For what purpose?”. The sentence after conjunction “żeby” expresses the purpose of the previous sentence.

When the subject of the first sentence is the same as the subject of the second sentence, then it’s easy! You just need to put conjunction “żeby” without any sufixes after the first sentence and then continue the sencon sentence with infinitive.

Jestem na świecie, żeby cię kochać. – I am in the world to love you.

The same with all persons.

Jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować Państwu nowy produkt. – We are here to present  you a new product.

When the subject of sentence number 1 and sentence number 2 are different, the situation is a little bit more complicated because after 1st sentence you need to use “żeby” with a suffix. The suffixes differ depending on the subject of the second sentence. The suffixes gives you the information who is the subject of sentence number 2.  After “żeby” with the suffics you need to use verb in 3rd person in past tense. It can be singular or plural – depending on the subject of sentence number 2.

Examples:

 • Chcę, żebyś kupiła mi kanapkę.  – I want you to buy me a sandwich.
 • Mówiłam, żebyś posprzątał. – I told you to tidy.
 • Bardzo chciałabym, żeby moja córka poszła na studia. I would really want my daughter to study.
 • Najwyższa pora, żeby mój syn znalazł pracę. – It’s high time for my son to find a job.
 • Mama szukała pracy, żebyśmy nie musieli jeść tylko chleba. – Our mym was loooking for a job so we don’t have to eat only bread.
 • Opowiem Wam tę historię, żebyście dobrze zrozumieli gramatykę. – I will tell you this story so you understand grammar well.
 • Oni chcieli, żeby ich przyjaciele odwiedzili ich w nowym domu.  – They wanted their friends to visit them in their new house.
 • Moja siostra urządziła przyjęcie, żeby nasza rodzina i jej chłopaka się poznały – My sister organized a party for our family and the family of her boyfriend meet each other.
X
Copy link
Powered by Social Snap
Skip to toolbar