PD124 Człowiek przyszłości (+ imiesłowy i rzeczowniki czasownikowe)

Kim będzie człowiek przyszłości? Jak będzie wyglądał? Jakie będą jego relacje z innymi ludźmi? Jak długo będzie żyć? Ostatnio te pytania ciągle krążą mi po głowie. Czytam i oglądam dużo na ten temat, więc w tym odcinku podkastu dzielę się z Tobą swoją wizją.

Dodatkowo możesz potrenować gramatykę, a konkretnie imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe.

Więcej o imiesłowach tutaj

Więcej o rzeczownikach odczasownikowych tutaj

 

Słownictwo:
•bananowe dzieci – children from wealthy or/and influential 100families
•bezpłodność – infertility
•choroba lokomocyjna – motion sickness
•części zamienne – spare parts
•dom opieki / dom starców – care house
•działanie niepożądane – side effects
•gwarancja – warranty
•jedynak – only child
•kaszlanie – coughing
•kichanie – sneezing
•komórka -a cell
•kontakty cielesne – carnal contacts
•kopia zapasowa – a back-up
•łapać muchy – to catch flies
•łatwe jak bułka z masłem – easy like a piece of cake
•łysieć – to get bald
•na niby – not seriously, pretending
•nieopłacalne – unprofitable
•odkryć – to discover
•podbijać świat – to conquer the world
•poranek – rano
•postać historyczna – a historic figure
•przechadzać się – to stroll
•przeciętny – average
•przekazać geny – to pass genes
•przenosić się w czasie – to time-travel
•przewrócić się – to fall
•przybysz – an incomer
•przymusowy – obligatory
•skrzypiący – creaky
•skutki uboczne – side effects
•spełnić fantazje – to fulfill fantasies
•sprytna wyszukiwarka – a smart search engine
•syntetyczny zamiennik – a synthetic substitute
•udać się komuś – to succeed
•użalać się nad sobą – to have pity over oneself
•wbijać gwoździe – to hammer nails
•woda pitna – potable water
•wrażliwość – sensitivity
•wspomnienie – a memory
•wszczepiać – to implant
•wykreślić z listy – to cross out from a list
•wysypka – a rush
•wziąć sprawy w swoje ręce – to take matters into your own hands
•z przerażeniem – with horror
•zadłużony – in debt
•zdolność zapamiętywania – an ability to create memories
•źle opłacany – poorly paid

Pobierz transkrypcję, MP3 i ćwiczenie

You are unauthorized to view this page.

X
Skip to toolbar