Co zwykle mówią polskie mamy?

Większości nastolatków wydaje się, że ich mama jest zbyt surowa i że ciągle się irytuje. Okazuje się, że większość mam powtarza dokładnie te same teksty! Jestem ciekawa, czy Wasze mamy mówią to samo, ale w innych językach?

Most of teenagers think their mum is too strict and gets irritated all the time. It turns out most of mums repeat exactly the same sentences! I’m curious if your mums say the same but in other languages?

Oto kilka typowych tekstów, które możecie usłyszeć od polskiej mamy:

Here are some typical sentences you can hear from a Polish mum:

Przynajmniej mięso zjedz. Ziemniaki możesz zostawić

Eat at least the meat. You can leave the potatoes.

Wyjmij łyżeczkę z herbaty, bo oko sobie wydłubiesz!

Take the teaspoon out of the tea because you will gauge yourself!

SIGN UP TO GET ACCESS TO ALL EXERCISES!

A oto słowa, które możesz usłyszeć szczególnie wtedy, kiedy zawołałeś/aś swoją mamę po imieniu zamiast grzecznego “Mamo!”

These words you can hear especially when you called your mum using her first name instead of polite “Mamo!”

Nie jestem twoją koleżanką

I’m not your friend!

Mamy zwykle narzekają, że muszą po wszystkich sprzątać i gdyby nie one, cały dom zamieniłby się w wysypisko śmieci. Mówią:

Mums usually complain they have to clean after everyone and if it wasn’t for them, the whole house would turn into a landfill. They say:

Tylko chodzę i po wszystkich sprzątam!

 I only walk and clean after you all!

Jaki burdel w tym pokoju! Jeszcze tylko nasrać na środku.

What a mess in this room! There is only a shit in the middle missing!

Bozia rączek nie dała?

God gave you hands, didn’t he?

Czasami udają też wróżki (a może rzeczywiście potrafią przewidywać przyszłość?!)

They also pretend to be fortune tellers (or maybe they can actually see into the future?!)

via GIPHY

Będziesz miała swoje dzieci to zobaczysz!

You will have your own children and you will see!

Za kilka lat mi podziękujesz!

You will thank me in a couple of years!

Nie zawsze są szczęśliwe z powodu twojego wyboru znajomych i autorytetów. Mogą wpaść w złość i powiedzieć:

They aren’t always very happy with your choice of friends and role models. They can get mad and say:

Ty nie jesteś wszyscy!

You are not anyone!

Dokąd niby się wybierasz!?

Where do you think you are going?!

A kiedy zrobiłeś/aś coś, co wpędziło ją w furię and nie wiedziała, jak z tobą o tym rozmawiać, mogłeś/aś usłyszeć

And when you had done something what made her furious but she didn’t know how to talk to you about it, you could have heard:

Poczekaj tylko aż ojciec wróci z pracy!

Just wait until your father comes back from work!

I najmocniejszy tekst, którego wszyscy się boimy bo jej głos staje się wysoki i zaczyna drżeć:


And the most powerful one which we all fear because her voice gets high pitched and shaky:

Nie zaraz tylko TERAZ!

Not in a moment but NOW!

X
Skip to toolbar