Co tam, miodku? Czyli słowo lub dwa o polskim miodzie!

Jak kiedyś pojawisz się w Polsce, to w sklepach pewnie zobaczysz dużo miodu. W sumie to znajdziesz go wszędzie, a jak wejdziesz do mniejszych sklepów osiedlowych, to jest duża szansa, że będzie miód z lokalnych pasiek. I szczerze mówiąc, to jest to chyba najlepszy jaki możesz znaleźć. No i wszędzie w polskich daniach można znaleźć miód – w sosach, marynatach czy napojach. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o polskim miodzie, jego historii, i tego jak jeszcze wpływa na polską kulturę? Czytaj dalej!
If you ever come to Poland, you will probably see a lot of honey in stores. In fact, you will find it everywhere, and when you enter the smaller, local shops, there is a good chance that there will be honey from local apiaries. And honestly, these are probably the best you can find. And you can find honey everywhere in Polish dishes – in sauces, marinades or drinks. Do you want to know more about Polish honey, its history and how it influences Polish culture? Read on!

Pierwsze znaki obecności miodu w Polsce można znaleźć w pozostałościach po pasiekach sprzed około 2 tysięcy lat! Z Odry wyłowiono kłodę bartną, którą datuje się na czasy przed naszą erą! Setki lat później arabski podróżnik Ibrahim ibn Jakub opisywał państwo Mieszka I, tytularnego pierwszego władcy Polski, jako miejsce bogate w miód i liczne pasieki! W tamtym okresie, wczesnym średniowieczu, polski miód był ważnym elementem handlu – sprzedawano go ludziom z innych państw.
The first signs of the presence of honey in Poland can be found in the remains of apiaries from about 2,000 years ago! A honey bee log was fished out of Odra river, which dates back to BC! Hundreds of years later, the Arab traveler Ibrahim ibn Jakub described the country of Mieszko I, the titular first ruler of Poland, as a place rich in honey and numerous apiaries! At that time, in the early Middle Ages, Polish honey was an important trade element – it was sold to people from other countries.

Mówiąc o miodzie nie można zapomnieć o polskim miodzie pitnym. Był to napój popularny w Polsce od wieków, miał wręcz królewski status. Ze względu na brak wina w Polsce, to właśnie on je zastąpił – podawano go na uroczystościach szlacheckich. Produkuje się go poprzez fermentację beczek miodu i rozcieńczanie z wodą. Cała sztuka ważenia miodu nazywa się miodosytnictwem! Do dziś miód pitny jest tradycyjnym polskim i litewskim trunkiem, chronionym przez Komisję Europejską jako „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Czyli nazwa, sposób tworzenia i skład jest regulowany prawnie i nie można go podrabiać!
When talking about honey, one cannot forget about Polish mead. It was a drink popular in Poland for centuries, it had an almost a royal status. Due to the lack of wine in Poland, it was what replaced it – it was served at noble ceremonies. It is produced by fermenting barrels of honey and diluting it with water. The whole art of making mead is called “miodosytnictwo”! To this day, mead is a traditional Polish and Lithuanian drink, protected by the European Commission as a “Traditional Specialty Guaranteed”. So the name, method of creation and composition are legally regulated and cannot be imitated!

Bardzo wielu Polaków ma miód w domu. I w sumie ma on bardzo wiele zastosowań, często zastępuje cukier – dodaje się go do herbaty. No i do naleśników, oczywiście. Może też znacie kutię, czyli świąteczną potrawę z Kresów. Dodaje się do niej miód, który nadaje struktury i słodkości! A jak ktoś się źle czuł lub był przeziębiony, to babcie dawały gorące mleko z miodem. Bardzo rozgrzewające!
Many Poles have honey at home. All in all, it has many uses, often replacing sugar – it is added to tea. And for pancakes, of course. Maybe you also know kutia, a festive dish from the Eastern Borderlands (former Polish border in the east). Honey is added to it, which gives an unique structure and sweetness! And when someone felt unwell or had a cold, grandmothers would give us hot milk with honey. Very warming!

W Polsce można też usłyszeć frazę „kraina mlekiem i miodem płynąca” Jest to określenie na miejsce w którym dobrze się żyje, jest dobrobyt i bogactwo. Również kiedyś się w slangu mówiło „miodzio” jako synonim „dobrze”, ale dziś już raczej tego nie usłyszysz. Język się zmienia, prawda?
In Poland, you can also hear the phrase “the land of milk and honey”. It is a term for a place where you live well, there is prosperity and wealth. Also in the past, the slang used to say “miodzio” as a synonym for “good”, but today you will not hear it. The language is changing, right?

 

X
Skip to toolbar