Shape Grammar Club

Klub Gramatyczny: Czasownik “ciągnąć” z prefiksami

Klub Gramatyczny: Czasownik “ciągnąć” z prefiksami

Obejrzyj nagranie z Klubu Gramatycznego o czasowniku "ciągnąć" z prefiksami. Pobierz prezentację i ćwiczenia. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Wołacz / Vocative case

Klub Gramatyczny: Wołacz / Vocative case

Obejrzyj lekcję o wołaczu i pobierz prezentację. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Czasownik “rzucać” z prefiksami

Klub Gramatyczny: Czasownik “rzucać” z prefiksami

Obejrzyj lekcję o czasowniku "rzucać" i jego formach z prefiksami. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Zaimek “który”

Klub Gramatyczny: Zaimek “który”

Obejrzyj lekcję z Patrycją o zaimku "który" i pobierz prezentację: (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Tworzenie przymiotników /Creating adjectives

Klub Gramatyczny: Tworzenie przymiotników /Creating adjectives

Obejrzyj lekcję z Patrycją o różnych sposobach tworzenia przymiotników: (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Czasowniki w trybie przypuszczającym

Klub Gramatyczny: Czasowniki w trybie przypuszczającym

Obejrzyj lekcję z Patrycją i pobierz prezentację (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Czasowniki z przyimkami (czekać na, zakochać się w)

Klub Gramatyczny: Czasowniki z przyimkami (czekać na, zakochać się w)

Obejrzyj lekcję gramatyczną, na której Patrycja uczy jakich przyimków używać po niektórych czasownikach. Możesz też zrobić to samo ćwiczenie, które robili na lekcji studenci:  ...
More Details
Klub Gramatyczny: Odmiana zagranicznych imion i nazwisk

Klub Gramatyczny: Odmiana zagranicznych imion i nazwisk

Obejrzyj lekcję ze studentami Polski Daily i Patrycją Pałką, w której Patrycja wyjaśnia jak prawidłowo odmieniać obce imiona i nazwiska. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Liczebniki zbiorowe

Klub Gramatyczny: Liczebniki zbiorowe

Obejrzyj kolejną lekcję z Patrycją. Tym razem wyjaśniała, jak używać liczebników zbiorowych! (more…)
More Details
X
Skip to toolbar