Shape Grammar Club

Klub Gramatyczny: Czasowniki z przyimkami (czekać na, zakochać się w)

Klub Gramatyczny: Czasowniki z przyimkami (czekać na, zakochać się w)

Obejrzyj lekcję gramatyczną, na której Patrycja uczy jakich przyimków używać po niektórych czasownikach. Możesz też zrobić to samo ćwiczenie, które robili na lekcji studenci:  ...
More Details
Klub Gramatyczny: Odmiana zagranicznych imion i nazwisk

Klub Gramatyczny: Odmiana zagranicznych imion i nazwisk

Obejrzyj lekcję ze studentami Polski Daily i Patrycją Pałką, w której Patrycja wyjaśnia jak prawidłowo odmieniać obce imiona i nazwiska. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Liczebniki zbiorowe

Klub Gramatyczny: Liczebniki zbiorowe

Obejrzyj kolejną lekcję z Patrycją. Tym razem wyjaśniała, jak używać liczebników zbiorowych! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: rzeczowniki zakończone na “ę”

Klub Gramatyczny: rzeczowniki zakończone na “ę”

Obejrzyj kolejną lekcję Klubu Gramatycznego! Tym razem Patrycja i członkowie Klubu Gramatycznego rozmawiali o ciekawej grupie rzeczowników zakończonych na "ę" . (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Nosić z prefiksami

Klub Gramatyczny: Nosić z prefiksami

Obejrzyj lekcję gramatyczną o czasowniku "nosić" i jego formach z różnymi prefiksami. Pobierz również prezentację i ćwiczenia (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Jeśli, czy, gdyby

Klub Gramatyczny: Jeśli, czy, gdyby

Obejrzyj lekcję na temat słów pytających, które po angielsku znaczą "if". Pobierz też prezentację (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: brać z prefiksami

Klub Gramatyczny: brać z prefiksami

Obejrzyj kolejną lekcję o czasownikach z prefiksami i pobierz prezentację! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Postawić vs. położyć

Klub Gramatyczny: Postawić vs. położyć

Obejrzyj lekcję z Patrycją o czasownikach "postawić", "położyć" i czasownikach utworzonych od nich z innymi prefiksami! Zrób ćwiczenia. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Końcówki bym, byś, by, byśmy, byście, by

Klub Gramatyczny: Końcówki bym, byś, by, byśmy, byście, by

Obejrzyj lekcję z Patrycją o tym, jak używamy końcówek "bym, byś, by" nie tylko w trybie przypuszczającym. (more…)
More Details
X
Skip to toolbar