Shape Grammar Club

Klub Gramatyczny: Narzędnik – trening

Klub Gramatyczny: Narzędnik – trening

Obejrzyj lekcje, podczas której trenowaliśmy Narzednik. Możesz też pobrać prezentację i poćwiczyć na własną rękę! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Biernik / Accusative

Klub Gramatyczny: Biernik / Accusative

Obejrzyj lekcję KLubu Gramatycznego o Bierniku. Na tej lekcji ćwiczyliśmy trudniejsze problemy, które studenci spotykają, kiedy używają Biernika.   (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Byli czy były?

Klub Gramatyczny: Byli czy były?

Obejrzyj lekcję Klubu gramatycznego z Patrycją o rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Czasowniki zwrotne (z “się”)

Klub Gramatyczny: Czasowniki zwrotne (z “się”)

Na tym spotkaniu członkowie Polski Daily i Patrycja rozmawiali o czasownikach zwrotnych (reflexive verbs). Obejrzyj lekcję i pobierz prezentację: (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Trening Zaimków

Klub Gramatyczny: Trening Zaimków

Obejrzyj lekcję z Patrycją, na której studenci trenują użycie zaimków osobowych. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Nietypowe czasowniki

Klub Gramatyczny: Nietypowe czasowniki

Obejrzyj lekcję o nietypowych polskich czasownikach! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: “Być” z prefiksami

Klub Gramatyczny: “Być” z prefiksami

Obejrzyj lekcję z Patrycją o czasowniku "być" z prefiksami. Pobierz też prezentację: (more…)
More Details
X
Skip to toolbar