Shape Videos

Klub Gramatyczny: Czasownik robić z prefiksami

Klub Gramatyczny: Czasownik robić z prefiksami

Obejrzyj lekcję z Patrycją na temat czasowników na bazie "robić" z prefiksami.  Tutaj możesz też pobrać PDF z ćwiczeniem. (more…)
More Details
Klub Leksykalny: Wypadki / Accidents

Klub Leksykalny: Wypadki / Accidents

Watch the lesson in which we are talking about different accidents which can happen in our lives! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny 73: zdania formalne

Klub Gramatyczny 73: zdania formalne

W tej lekcji Klubu Gramatycznego członkowie Klubu i Patrycja rozmawiali o zdaniach formalnych z użyciem form "Pani", "Pan", "Państwo" (more…)
More Details
Klub Leksykalny 25, Jesień

Klub Leksykalny 25, Jesień

In this lesson Members of Polski Daily Club and I talked about vocabulary related to my least favourite season - jesień. Watch the lesson and...
More Details
Klub Leksykalny: Relacje międzyludzkie

Klub Leksykalny: Relacje międzyludzkie

In the last lesson of our Vocabulary Club we revised some vocabulary from previous classes and learn a bunch of new verbs about relationships and...
More Details
Klub Gramatyczny 72: Pracować z prefiksami

Klub Gramatyczny 72: Pracować z prefiksami

Obejrzyj lekcję o czasowniku pracować i jego wariantach z prefiksami. Pobierz prezentację i ćwiczenia: (more…)
More Details
Klub Leksykalny: Edukacja 2

Klub Leksykalny: Edukacja 2

  PoWatch our last lesson about education and download the presentation with exercises! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny 71: Swój

Klub Gramatyczny 71: Swój

Obejrzyj lekcję o zaimku "swój", pobierz prezentację i zrób ćwiczenia (more…)
More Details
Klub Leksykalny 22 : Edukacja 1

Klub Leksykalny 22 : Edukacja 1

Watch our lesson about school subjects and download the presentation (more…)
More Details
X
Skip to toolbar