Shape Upper Beginners (A2)

Celownik / Dative – use and examples

Celownik / Dative – use and examples

Celownik/ Dative is my favourite case. Probably because it can express states in a way which doesn't exist in English. Generally Celownik/ Dative is used...
More Details
A1 A2, Aspect of verbs in past tense, Mowa pogrzebowa – funeral speech

A1 A2, Aspect of verbs in past tense, Mowa pogrzebowa – funeral speech

Cześć! If you are looking forward to practice the aspect of Polish verbs, this exercise is perfect for you. I'll give you a hint: Look...
More Details
A1, A2 How to say “both” in Polish?

A1, A2 How to say “both” in Polish?

Cześć! A lot of students asks me  How to say "both" in Polish? It's not that complicated. It works exactly like the number "dwa". Let's...
More Details
A2 B1, gramatyka i słuchanie, tryb warunkowy – conditional

A2 B1, gramatyka i słuchanie, tryb warunkowy – conditional

Tryb warunkowy/ Polish conditional: Wyraża/ expresses: życzenie, prośbę, hipotezę, łagodny rozkaz, zdania warunkowe (more…)
More Details
B2-C1, Nieosobowe formy czasownika, czytanie, gramatyka, opowiadanie

B2-C1, Nieosobowe formy czasownika, czytanie, gramatyka, opowiadanie

Język Polski ma tę wspaniałą zdolność do usuwania osoby, która wykonuje czynność. Dzięki temu możemy powiedzieć ” Kiedyś w Polsce paliło się papierosy w każdej restauracji” i,...
More Details
X
Skip to toolbar