[A2] Przyimki / Prepositions

Ten zestaw dwóch ćwiczeń to standardowy dryl sześćdziesięciu zdań z przyimkami. Można go wykorzystać jako test albo pracę domową. (more…)
More Details