Shape Grammar

Klub Gramatyczny: Trening przypadków / Cases training

Klub Gramatyczny: Trening przypadków / Cases training

Pobierz ćwiczenia, których używaliśmy w ostatniej lekcji Klubu Gramatycznego, żeby poćwiczyć odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków przez przypadki. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Ćwiczymy Celownik / Dative

Klub Gramatyczny: Ćwiczymy Celownik / Dative

Obejrzyj lekcję Klubu Gramatycznego i pobierz prezentację: (more…)
More Details
[A2B1] Daty – Spotkanie rodzinne

[A2B1] Daty – Spotkanie rodzinne

Przeczytaj historię i zapisz liczebniki słowami: (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Czasowniki zwrotne (z “się”)

Klub Gramatyczny: Czasowniki zwrotne (z “się”)

Na tym spotkaniu członkowie Polski Daily i Patrycja rozmawiali o czasownikach zwrotnych (reflexive verbs). Obejrzyj lekcję i pobierz prezentację: (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Dopełniacz – ćwiczenia

Klub Gramatyczny: Dopełniacz – ćwiczenia

Na tym spotkaniu Klubu Gramatycznego rozmawialiśmy o Dopełniaczu i zrobiliśmy kilka ćwiczeń. Obejrzyj naszą lekcję i pobierz prezentację! (more…)
More Details
Klub Gramatyczny: Trening Zaimków

Klub Gramatyczny: Trening Zaimków

Obejrzyj lekcję z Patrycją, na której studenci trenują użycie zaimków osobowych. (more…)
More Details
Klub Gramatyczny 112: Wymiana liter w wyrazach / Letter exchange in Polish words

Klub Gramatyczny 112: Wymiana liter w wyrazach / Letter exchange in Polish words

Obejrzyj lekcję Klubu Gramatycznego z Patrycją i pobierz prezentację: (more…)
More Details
X
Skip to toolbar