[B1] Czasowniki zwrotne / reflexive verbs

Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które mają zaimek "się". Do tej kategorii należą:

  • czasowniki, w których podmiot (subject) i dopełnienie (object) są takie same (myję się, czeszę się, ubieram się)
  • czasowniki, które na język angielski tłumaczymy stroną bierną (passive voice) (interesuję się, martwię się, zachwycać się, zarazić się)
  • czasowniki, które mają się tylko po to, żeby Cię zirytować (kłócić się, komunikować się, zakochać się, bawić się)

No cóż, trzeba je po prostu trenować! Oto ćwiczenie dla Ciebie. Do dzieła!

You are unauthorized to view this page.

[B1] Aspekt czasownika

Ćwiczeń na aspekt nigdy nie za wiele! W tym PDF-ie znajdziesz 3 ćwiczenia. W pierwszym musisz wybrać poprawną formę, w drugim wpisać poprawną formę w czasie przeszłym, a w trzecim wpisać poprawną formę w czasie przyszłym. Pamiętaj, żeby zawsze szukać w zdaniu fraz, które informują cię, czy coś jest regularne, ciągłe, czy nagłe, spontaniczne. To pomoże Ci zdecydować!

You are unauthorized to view this page.

[B2] Czasowniki odprzymiotnikowe

Wiesz, jak tworzyć czasowniki od przymiotników? Po pierwsze potrzebujesz stopnia wyższego przymiotnika np. dobry-> lepszy. Po drugie musisz dodać prefiks (mogą być różne) np. po. Po trzecie musisz dodać końcówkę czasownika np. -ać lub -yć.  Dobry -> polepszać/ polepszyć. 

Przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, w którym nauczysz się kilkunastu podstawowych czasowników odprzymiotnikowych. Możesz mi wierzyć, że używamy ich bardzo, bardzo często!

You are unauthorized to view this page.

[B2] Historia Pałacu Kultury, strona bierna i czasowniki bezoosobowe

W tekstach o historii często znajdziesz stronę bierną i czasowniki bezosobowe. Kiedy musisz zrobić zadanie z gramatyki ważne, żebyś wiedział/a o kilku rzeczach:

Wskazówki:

- kiedy masz słowo „przez” to musi być strona bierna

- agens (osoba) w stronie biernej jest zawsze w bierniku

- użycie czasownika
bezosobowego podkreśla generalny, nieokreślony podmiot lub jego zbiorowość

- w stronie biernej patiens (obiekt) bardzo rzadko będzie stał po czasowniku, chyba, że to specjalny np. artystyczny zabieg

Przygotowałam dla Ciebie drugie takie ćwiczenie. Tym razem o historii Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsze ćwiczenie możesz znaleźć tutaj.

You are unauthorized to view this page.

[B] Turystyka

Masz przed sobą trzy ćwiczenia związane z tematem turystyki w Polsce. Pierwsze z nich to słuchanie o atrakcyjnych miejscach, następnie ćwiczenie na gramatykę (czas przyszły dokonany)  o magicznych górach - Bieszczadach, a na koniec ćwiczenie na frazeologizmy "O krowie, która wybrała wolność"

You are unauthorized to view this page.