Advanced | Imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe, Ucieczki z więzienia

imiesłowy

Cześć! Trafiłam ostatnio na bardzo ciekawy artykuł o ucieczkach z więzienia i postanowiłam przygotować na jego podstawie ćwiczenia dla wszystkich studentów na poziomie B2. (Jeśli przygotowujesz się do egzaminu na tym poziomie – koniecznie je zrób!) Znajdziesz w nim przede wszystkim imiesłowy, ale także bardzo ciekawy tekst o więźniach, którym udało się uciec z najpilniej … Read moreAdvanced | Imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe, Ucieczki z więzienia

Reklamy Biedronki – frazeologia i wyrazy wieloznaczne

reklamy Biedronki

Cześć! Każdy język jest pełen wyrazów wieloznacznych i idiomów, które zrozumiane dosłownie znaczą coś zupełnie innego.  Kilka lat temu w polskiej telewizji pojawiły się reklamy Biedronki – jednej z najpopularniejszej sieci sklepów, które były zabawne właśnie dlatego, że miały żarty językowe. Żeby je zrozumieć, trzeba dobrze znać polską frazeologię. Dzisiaj możecie przeanalizować ze mną dwie … Read moreReklamy Biedronki – frazeologia i wyrazy wieloznaczne

B2, Wyrazy złożone, ćwiczenie, Domokrążca

Cześć! Dzisiaj chce przedstawić Wam część słowotwórstwa, która daje wiele radości studentom języka polskiego – wyrazy złożone. Zobaczcie jak z dwóch różnych wyrazów powstaje nowy o zupełnie innym znaczeniu. Nie jest to w języku polskim tak łatwe, jak np. w angielskim, gdzie słowa po prostu stoją obok siebie, ale  na pewno równie interesujące! Złożenie to to … Read moreB2, Wyrazy złożone, ćwiczenie, Domokrążca

How to say for in Polish? The complete guide with exercises

How to say for in Polish

Cześć! In this article I want to teach you how to say for in Polish.

Prepositions are beasts. They never want to translate perfectly and cause a lot of problems, especially in Polish where they are markers of cases. I decided to help you analysing the most common uses of for in English and translating them to Polish so you can see the full range of it. For English examples I used this British Council article

If this article is too complicated for you you may have a look at the article for beginners

He waited for a bus – Czekał na autobus. (Accusative)

You can also say: czekać na coś – to wait for something, pozwalać na – to allow for, odpowiadać na pytanie – to answer for a question

For Polish speakers similar phrases would be : liczyć na coś/kogoś – to count on something/ someone, zwracać uwagę na – to pay attention to etc. After na which is not a preposition of place and doesn’t mean physical on we use Accusative.

Also you may want to know I have an online course on verbs of movement with interactive exercises and recordings. Click here to enroll!

He apologised for being late. – Przeprosił za spóźnienie (Accusative)

You can also say: płacić za coś – to pay for something, dostać coś za coś – to get something for something

I applied for the job but I didn’t get it. – Starałem się/Aplikowałem o tę pracę, ale jej nie dostałem. (Accusative)

You can also say:  walczyć o coś – to fight for something, prosić o coś – to ask for something

I can’t go out tonight because I have to prepare for my interview tomorrow. – Nie mogę dzisiaj wyjść, bo muszę przygotowywać się do mojej jutrzejszej rozmowy kwalifikacyjnej.  (Genitive)

You can also say: uczyć się do – to study for

Remember: Do also means “to” whenever you talk about places. E.g. Idę dzisiaj do kina.

I’ll be here for you – Będę tutaj dla ciebie. (Genitive)

You can also say: robić coś dla kogoś – to do something for someone

Remember: Use preposition dla always when something is meant to be for someone. You can say: Kupuję perfumy dla babci. Ta herbata jest dla ojca.

Uwaga! : In plenty of situation we can and we should omit dla and replace it with Dative/ Celownik.

Kupuję samochód dla brata – Kupuję perfumy bratu.

After certain verbs you can’t use dla at all. You must use Dative/ Celownik

Daję prezent dla mamy . – Daję prezent mamie.

Pomagam dla siostry. – Pomagam siostrze

I sent him for milk – Wysłałem go po mleko. (Accusative)

You can also say:  to be named for – nazywać się po, call for – dzwonić po, iść po – to go for, przyjść po – to come for

She spent many years caring for her aged parents. – Spędziła wiele lat opiekując się starymi rodzicami. (Instrumental)

Remember: verbs like opiekować się – to care for, zajmować się – to be occupied with, interesować się – to be interested in are always followed by Instrumental/ Narzędnik

There are many phrases with for in English which will not need use of preposition in Polish. For example:

to feel for someone – współczuć komuś

to long for something – pragnąć czegoś

to fall for – dać się nabrać

Czas na test! (If you can’t play here you can try directly on Learning Apps )

 

 

Read moreHow to say for in Polish? The complete guide with exercises

B2, słuchanie i czytanie, Kiedy ostatnio dzwoniłeś/aś do swojego przyjaciela?

Friend in polish

Wszyscy potrzebujemy ludzi: znajomych, kolegów, przyjaciół. Wiesz czym się różnią te trzy kategorie? Znajomy/ znajoma – to ludzie, których miałeś/aś okazję poznać, ale nie macie intensywnych kontaktów. Mówicie sobie “Cześć” na ulicy albo czasem klikacie “like” pod jego czy jej postem. Kolega/ koleżanka – to kategoria, którą często użytkownicy języka angielskiego mylą z kolegą/ koleżanką … Read moreB2, słuchanie i czytanie, Kiedy ostatnio dzwoniłeś/aś do swojego przyjaciela?

[B] gramatyka i opowiadanie, liczebnik, wyrażenia przyimkowe, idiomy

Polish numerals

Dwaj, dwie, dwa, dwoje…. Obaj, obie, oba, oboje… Everyone has problems with Polish numerals.

Wszyscy mają problem z polskimi liczebnikami, dlatego teraz Ci je wytłumaczę, a potem możesz poćwiczyć w przyjemny sposób, czytając opowiadanie.  [jeśli to wciąż dla Ciebie za trudne i potrzebujesz liczebników zwykłych i porządkowych (cardinal  and ordinal numerals) kliknij tu. ]

Zanim zaczniesz czytać opowiadanie, mam dla Ciebie wskazówkę na dziś:

Read more[B] gramatyka i opowiadanie, liczebnik, wyrażenia przyimkowe, idiomy

B2, gramatyka i czytanie, czasowniki wielokrotne, W siną dal

czasowniki wielokrotne

Wiesz, czym są czasowniki wielokrotne? Czym się różni “jadać” od “jeść”, “pijać” od “pić”? Częstotliwością, czyli frekwencją. Mówimy “W dawnych czasach ludzie prawie nie jadali mięsa” i mamy na myśli” W dawnych czasach ludzie rzadko jedli mięso”. “Na śniadanie pijam gorzką kawę” – “Na śniadanie zwykle piję gorzką kawę” “Mój szef mawia, że bez pracy … Read moreB2, gramatyka i czytanie, czasowniki wielokrotne, W siną dal

C1, czytanie, Sport to zdrowie i coraz większy biznes

Cześć! Czas na skomplikowany, ale bardzo interesujący tekst dotyczący sportu i biznesu. Każdy kto interesuje się polskim biznesowym, powinien go przeczytać, bo znajduje się w nim sporo słownictwa biznesowego. Ponadto dowiesz się, jakie są ulubione sporty Polaków i jak ewoluuje w Polsce rynek sprzętu sportowego. Powodzenia! Karta pracy: C1, czytanie, Sport to zdrowie i coraz … Read moreC1, czytanie, Sport to zdrowie i coraz większy biznes