What do you need to know on level B2 in Polish? (oczywiście oprócz tego, co było na poziomach A1, A2 i B1!)

Do you remember the post about What do you need to know to be on B1 level? If you already know everything from that list, here comes more, and now it will be all in Polish – come on, you are already B1, come get challenged! 🙂

Co musisz wiedzieć by być na poziomie B2 z polskiego? (oczywiście oprócz tego, co znajdziesz na liście na A1, A2 i B1!)

Gramatyka

 • Odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej według wzorów deklinacji męskiej, żeńskiej, nijakiej i mieszanej
 • Odmiana rzeczowników o rozszerzonym temacie
 • Odmiana polskich nazw własnych typu: Białystok, Chyżne, Zakopane
 • Odmiana zaimków
 • Odmiana liczebników głównych i porządkowych przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Cechy znaczeniowo – gramatyczne czasowników (formy bezokolicznika, rekcja czasowników, temat czasu teraźniejszego i przeszłego)
 • Strona czynna i strona zwrotna w trybach: oznajmującym, rozkazującym i przypuszczającym
 • Formy nieosobowe
 • Czasowniki ruchu
 • Tworzenie i użycie imiesłowów (przymiotnikowych czynnych i biernych, przysłówkowych współczesnych i uprzednich)
 • Odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej
 • Tworzenie przysłówków i ich funkcje syntaktyczne
 • Nazwy mieszkańców kontynentów, krajów i miast oraz przymiotniki od nich tworzone
 • Nazwy żeńskie
 • Przymiotniki odrzeczownikowe
 • Nazwy czynności
 • Nazwy cech abstrakcyjnych
 • Nazwy deminutywne
 • Składnia zdań pojedynczych pytających i rozkazujących
 • Wyrażanie części zdań pojedynczych i złożonych
 • Podwójna negacja
 • Funkcje zaimka się
 • Transformacje składniowe zdań złożonych
 • Równoważniki zdań

Słownictwo

 • Człowiek (dane personalne, imię i nazwisko, płeć, wiek, miejsce urodzenia, stan cywilny, przynależność narodowa / państwowa, znajomość języków, wykształcenie, zawód, zajęcie, wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, uczucia i emocje, upodobania)
 • Rodzina (członkowie rodziny, wielkość rodziny, historia rodziny i jej pochodzenie, krewni, relacje rodzinne, uroczystości rodzinne, problemy rodzinne, konflikty międzypokoleniowe)
 • Życie codzienne (rutyna dnia codziennego, pory dnia, przedmioty codziennego użytku, życie towarzyskie, styl życia)
 • Sposoby spędzania wolnego czasu (zainteresowania, rozrywki, relaks, uczestnictwo w kulturze)
 • Mieszkanie (rodzaj, położenie i wielkość mieszkania / domu, rodzaje pomieszczeń, wyposażenie mieszkania / domu, wynajmowanie mieszkania / domu)
 • Sport (dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, kontuzje, doping)
 • Miejsca (rodzaj, położenie i wielkość miejscowości, instytucje użyteczności publicznej, plan przestrzenny, miasto a wieś, zabudowania miejskie, zabudowania wiejskie – stajnia, stodoła, mleczarnia, itp.)
 • Podróże i środki transportu (środki komunikacji, baza noclegowa – hotel, motel, camping, pensjonat, kwatery prywatne, agroturystyka, komunikacja miejska – połączenia, przesiadki, odjazdy, itp., biura podróży, wycieczki, rodzaje bagażu, dokumenty niezbędne w podróży, turystyka indwidualna i grupowa, atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca, regiony, obiekty, zabytki)
 • Praca (miejsce pracy, nazwy zawodów, rodzaje pracy, płace i zarobki, warunki zatrudnienia – kwalifikacje, wymagania, rynek pracy – bezrobocie, poszukiwanie pracy, oferty pracy, prawo pracy – warunki pracy, czas pracy, urlop, renty, emerytury, zasiłki)
 • Edukacja (system edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów, stopnie naukowe i administracyjne, życie i problemy szkoły, nazwy przedmiotów szkolnych, zajęcia pozalekcyjne, nazwy przyborów szkolnych, oceny szkolne, egzaminy, testy)
 • Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, dania, napoje, nakrycia stołowe, przybory kuchenne, przygotowanie potraw, przepisy kulinarne, lokale gastronomiczne, zdrowa żywność)
 • Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary – skład i właściwości, informacja, promocja i reklama, miary, wagi, rozmiary, warsztaty i punkty usługowe – fryzjer, pralnia, stacja benzynowa, itp., sposoby płacenia – gotówka, karty płatnicze, raty, kredyt, leasing, itp., zakupy z katalogu, z ofert telewizyjnych, sprzedaż w sieci)
 • Zdrowie i higiena osobista (samopoczucie, higiena osobista, części ciała, stan zdrowia, choroby, wizyta u lekarza – różni specjaliści, apteka, dieta i zdrowy styl życia, wypadki, diagnostyka – badania, analizy, profilaktyka, uzależnienia, choroby XXI wieku)
 • Środowisko naturalne (klimat, pory roku, pogoda, krajobrazy, świat roślin i zwierząt, ochrona przyrody, problemy ekologiczne)
 • Państwo i społeczeństwo (organizacja państwa, uroczystości państwowe, sytuacja polityczna i gospodarcza, najważniejsze polskie partie polityczne, emigracja, tożsamość, konflikty wewnętrzne, warunki życia, przestępczość, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, podstawowe organizacje międzynarodowe, konflikty międzynarodowe)
 • Nauka i technika (rozwój techniki – komputeryzacja, motoryzacja, telekomunikacja, itp., badania naukowe, odkrycia i wynalazki)
 • Media (prasa, radio, telewizja, internet)
 • Kultura (dziedziny kultury – literatura, film, muzyka, taniec, wydarzenia kulturalne – premiery, festiwale, nagrody, uczestnictwo w kulturze, wybitni twórcy kultury, polski folklor – stroje, tańce, pieśni i obyczaje)
 • Inne tematy budzące zainteresowanie uczących się (aktualne informacje, wydarzenia polityczno – społeczne, warunki życia, poziom życia, globalizacja, inżynieria genetyczna, religijność Polaków, stereotypy i uprzedzenia, transformacje ustrojowe po 1989 roku)

0 responses on "What do you need to know on level B2 in Polish? (oczywiście oprócz tego, co było na poziomach A1, A2 i B1!)"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
Copy link
Powered by Social Snap
Skip to toolbar