[B2] Imiesłów przymiotnikowy czynny / Active adjectival participle

X
Copy link
Powered by Social Snap
Skip to toolbar