[B2] Imiesłów przymiotnikowy czynny / Active adjectival participle

Imiesłowy przymiotnikowe czynne (active adjectival participles) to słowa pochodzące od czasownika, które funkcjonują w języku jak przymiotniki.

Jak je tworzymy?

To bardzo łatwe! Potrzebujemy 3. osoby liczby mnogiej czasu przeszłego czasowników niedokonanych (robią, śmieją się, biegają – nie: zrobią!) i końcówki -cy.

  1. robią+ cy = robiący
  2. śmieją się + cy = śmiejący się
  3. biegają + cy = biegający

(Wyjątek: być -> będący)

Końcówkę  -cy możemy zmieniać w zależności od rodzaju, liczby i przypadku.

Mężczyzna, który pali papierosy to palący mężczyzna, a kobieta, która pali papierosy to paląca kobieta. A dziecko? Dziecko, które pali papierosy to …………………………… dziecko.

Łatwe prawda? To teraz ćwiczymy!

X
Skip to toolbar