[B2] Historia Pałacu Kultury, strona bierna i czasowniki bezoosobowe

W tekstach o historii często znajdziesz stronę bierną i czasowniki bezosobowe. Kiedy musisz zrobić zadanie z gramatyki ważne, żebyś wiedział/a o kilku rzeczach:

Wskazówki:

- kiedy masz słowo „przez” to musi być strona bierna

- agens (osoba) w stronie biernej jest zawsze w bierniku

- użycie czasownika
bezosobowego podkreśla generalny, nieokreślony podmiot lub jego zbiorowość

- w stronie biernej patiens (obiekt) bardzo rzadko będzie stał po czasowniku, chyba, że to specjalny np. artystyczny zabieg

Przygotowałam dla Ciebie drugie takie ćwiczenie. Tym razem o historii Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsze ćwiczenie możesz znaleźć tutaj.

You are unauthorized to view this page.

Share via