[B2] Historia Pałacu Kultury, strona bierna i czasowniki bezoosobowe

W tekstach o historii często znajdziesz stronę bierną i czasowniki bezosobowe. Kiedy musisz zrobić zadanie z gramatyki ważne, żebyś wiedział/a o kilku rzeczach:

Wskazówki:

– kiedy masz słowo „przez” to musi być strona bierna

– agens (osoba) w stronie biernej jest zawsze w bierniku

– użycie czasownika bezosobowego podkreśla generalny, nieokreślony podmiot lub jego zbiorowość

– w stronie biernej patiens (obiekt) bardzo rzadko będzie stał po czasowniku, chyba, że to specjalny np. artystyczny zabieg

Przygotowałam dla Ciebie drugie takie ćwiczenie. Tym razem o historii Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsze ćwiczenie możesz znaleźć tutaj.

X
Skip to toolbar