[B2] Czasowniki odprzymiotnikowe

Wiesz, jak tworzyć czasowniki od przymiotników? Po pierwsze potrzebujesz stopnia wyższego przymiotnika np. dobry-> lepszy. Po drugie musisz dodać prefiks (mogą być różne) np. po. Po trzecie musisz dodać końcówkę czasownika np. -ać lub -yć.  Dobry -> polepszać/ polepszyć. 

Przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, w którym nauczysz się kilkunastu podstawowych czasowników odprzymiotnikowych. Możesz mi wierzyć, że używamy ich bardzo, bardzo często!

You are unauthorized to view this page.

Share via