[B1] Nieregularne czasowniki w trybie rozkazującym (imperative)

Do you remember which verbs are irregular in future? Have a look and write their correct form. If not, you can peak under the exercise:

mieć – miej, wziąć – weź, zrozumiec – zrozum, być – bądź, płacić – płać, iść – idź, jechać – jedź, stać – stój, kroić – krój

Share via