[B] Inny, inaczej, różny

Wielu uczniów polskiego ma problem z używaniem trzech słów : inny, inaczej, różny. Musisz pamiętać, że różny zwykle występuje w liczbie mnogiej i pokazuje dużo opcji, a inny musi mieć punkt odniesienia, musi porównywać jedną rzecz z drugą. Inaczej to przysłowek i odnosi się do akcji – czasowników, a nie do rzeczy – rzeczowników.

Teraz poćwicz!

Share via