Beginners: Basic information about aspect of verbs in Polish

Beginners: Basic information about aspect of verbs in Polish

This article is for all the students who just discovered aspect of Polish verbs or need a short review of basic functions of it. 

I.WHEN SHOULD WE USE WHICH ASPECT

Most of verbs in Polish has two aspects: niedokonany (imperfect) and dokonany (perfect). Most of verbs you probably already know are in Aspect niedokonany (imperfect) – oglądać, pić, jeść, pisać, czytać, robić, kupować, budować

 Aspekt niedokonany means that the action hasn’t been finished but it was rather a process e.g.

 • Co robiłeś wczoraj? Oglądałem telewizję, czytałem książkę i pisałem maile do przyjaciół.
 • Cały rok jedliśmy tylko chleb i piliśmy wodę, bo nie mieliśmy w ogóle pieniędzy.
 • Budowaliśmy dom przez dwa lata!

 Aspekt dokonany means that the action was surely completed, there are results and there’s nothing left to do.

 • Miałeś tyle wczoraj zrobić. I co? Zrobiłeś coś? Tak, obejrzałem jeden odcinek Gry o Tron, przeczytałem świetny artykuł na Huffington Post i napisałem maile do Toma i Emmy.
 • Nie zjedliśmy całego indyka. Trochę zostało, chcesz?
 • Po dwóch trudnych latach w końcu zbudowaliśmy dom!

Let’s compare how they look next to each other. Notice how “aspect niedokonany” is about a process of doing something and “aspect dokonany” is more about an result of the action.

 • Paulino, posprzątałaś pokój? (aspekt dokonany) Sprzątałam….(aspekt niedokonany)
 • Co wczoraj jedliście? Jedliśmy (a.nd.) zupę ogórkową, ale ugotowałam 5 litrów, więc nie zjedliśmy (a.d.) całej.
 • Mamy już nowy dom. Nieważne jak długo go budowaliśmy (a.nd.), ważne że w końcu zbudowaliśmy (a.d.)!

 Don’t get confused by English tenses. They can help you sometimes but more of the times they will get you confused. Not always time expression will help you to figure out which aspect to use.

 • W zeszłym roku oglądaliśmy dużo filmów. Last year we used to watch a lot of movies.
 • Dopiero w zeszłym roku obejrzałam Avatara. Only last year I watched Avatar.

II.HOW TO BUILD ASPEKT DOKONANY

Most of the verbs will get one of the prefixes: z- na-  prze-  po-  wy- u- za-  s- but it is really hard to tell which one to choose for which verb. The more immersed you are by Polish verbs the more categories you can create for your own use. This would be a subject for an entire course. You just need to learn some of them:

 

jeść – zjeść

pisać – napisać

czytać – przeczytać

słuchać – posłuchać

pić – wypić

gotować – ugotować

grać – zagrać

kończyć – skończyć

 There is a group of verbs whose perfect form looks different than the imperfect one. Again – you should memorize them. Some examples:

mówić – powiedzieć

oglądać – obejrzeć

III.VERY IMPORTANT INFORMATION ABOUT ASPECT

 

Verbs in Present Tense don’t have aspekt dokonany (perfect aspect)

 

  Past perfect Past imperfect Present Future perfect Future imperfect
robić/ zrobić zrobił robił robi zrobi będzie robił
oglądać/ obejrzeć obejrzał oglądał ogląda obejrzy będzie oglądał

 

 Time to practice:

A1, Wyszczuplająca miłość, story + grammar

A1, A2, Mowa pogrzebowa, Funeral speech, story + grammar

Share via