Administration Vocabulary in Polish

As a small business owner who lived abroad and had to deal with different governmental offices in my life, I’ll tell you one thing – don’t count on officers to speak English. Whether you are applying for residency card or registering freelancing activities – learn basic administration phrases and people will be much more willing to help you. Here I put several useful phrases and vocabulary you may need when moving to Poland and dealing with administration

URZĘDY

 • Urząd do spraw Cudzoziemców – Foreigners’ Office
 • Urząd Wojewódzki – Voivodship Office
 • Urząd Skarbowy – Tax Office
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Social Security Office

DOKUMENTY

 • dowód osobisty – national identity card
 • ważny dokument podróży – valid travel document
 • paszport – passport
 • kopia paszportu – copy of passport
 • akt urodzenia – birth certificate
 • akt ślubu – marriage certificate
 • karta czasowego pobytu – Temporal Residency Card
 • karta stałego pobytu – Permanent Residency Card
 • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – Tax Number
 • PESEL – Personal Identification Number
 • prawo jazdy – driving licence
 • umowa o mieszkanie – apartment contract
 • umowa o pracę – job contract
 • pozwolenie na pracę – work permit
 • wyciąg z banku/ z konta – bank / account statement
 • zaświadczenie o dochodach – proof of income
 • podanie – application
 • formularz – a form

USEFUL VERBS

 • wypełnić – to fill in
 • podpisać – to sign 
 • skreślić – to strike
 • podkreślić – to underline
 • złożyć wniosek – to apply
 • stać w kolejce – to wait in the queue
 • zapytać – to ask

OTHER VOCABULARY RELATED TO RESIDENCE

 • opłata – fee
 • wniosek – application
 • podpis – signature
 • znaczek/ pieczątka – stamp
 • odmowa – refusal
 • oczekiwanie – waiting time
 • decyzja – decision
 • postępowanie – process
 • termin – deadline

CO ROBI PRZEDSIĘBIORCA?

 • założyć działalność – to open a business
 • prowadzić działalność – to run a business
 • zamknąć działalność – to close a business
 • płacić podatki – to pay taxes
 • wystawiać fakturę – to write an invoice
 • wystawiać rachunek – to write a bill
 • kontrolować wydatki – to control expences
 • zatrudniać pracownika – to hire an employee
 • zwalniać pracownika – to fire an employee
 • robić przelew – to make a bank transfer

PIENIĄDZE

 • przychód – gross income
 • dochód – net income
 • wydatki – expances
 • kwota netto – net amount
 • kwota brutto – gross amount
 • podatek – tax
 • przelew – transfer
 • opłata – fee
 • gotówka – cash
 • konto – account

OSOBY

 • urzędnik/ urzędniczka – public clerk
 • księgowy / księgowa – accountant
 • prawnik / prawniczka – lawyer
 • notariusz  – notary
 • tłumacz / tłumaczka – translator
 • pracodawca – employer
 • pracownik / pracownica – employee
X
Skip to toolbar