[B1] Ile/ ilu, wiele/wielu, parę/paru, kilka/kilku

Teoria:

W języku polskim podmiot zdania (subject of the sentence) może być wyrażony Mianownikiem (Pies pije kawę.) lub Dopełniaczem (Pięć psów pije wino.)

Kiedy używamy Dopełniacza jako podmiotu? Kiedy mamy liczebnik pięć lub wyższy albo kiedy mamy liczebnik nieokreślony. Liczebnik nieokreślony to takie słowa jak: wielu/wiele, paru/parę, kilku/kilka, trochę, sporo, dużo, mało, niewielu/niewiele etc.

Po liczebnikach wyższych niż 5 oraz liczebnikach nieokreślonych zawsze używamy czasownika w liczbie pojedynczej (singular verb), a kiedy zdanie jest w czasie przeszłym (Past Tense) ten czasownik jest rodzaju nijakiego (było, zrobiło, poszło etc.)

Część liczebników nieokreślonych ma dwie formy. Mamy formy męskoosobowe: wielu, paru, kilku, ilu, niewielu. – używamy ich kiedy mówimy o grupie mężczyzn albo o grupie ludzi. Mamy też formy niemęskoosobowe: wiele, parę, kilka, ile, niewiele – używamy ich, kiedy mówimy o grupie kobiet, dzieci, rzeczy, zwierząt etc.

Ćwiczenie

X
Skip to toolbar