[B1] Ile/ ilu, wiele/wielu, parę/paru, kilka/kilku

Teoria:

W języku polskim
podmiot zdania (subject of the sentence) może być wyrażony Mianownikiem (Pies
pije kawę.) lub Dopełniaczem (Pięć psów pije wino.)

Kiedy używamy Dopełniacza
jako podmiotu?
Kiedy mamy
liczebnik pięć lub wyższy albo kiedy mamy liczebnik nieokreślony. Liczebnik
nieokreślony to takie słowa jak: wielu/wiele, paru/parę, kilku/kilka,
trochę, sporo, dużo, mało, niewielu/niewiele
etc.

Po liczebnikach
wyższych niż 5 oraz liczebnikach nieokreślonych zawsze używamy czasownika w
liczbie pojedynczej (singular verb), a kiedy zdanie jest w czasie przeszłym
(Past Tense) ten czasownik jest rodzaju nijakiego (było, zrobiło, poszło
etc.)

Część liczebników
nieokreślonych ma dwie formy. Mamy formy męskoosobowe: wielu, paru,
kilku, ilu, niewielu
. – używamy ich kiedy mówimy o grupie mężczyzn albo o grupie
ludzi. Mamy też formy niemęskoosobowe: wiele, parę, kilka, ile,
niewiele
– używamy ich, kiedy mówimy o grupie kobiet, dzieci, rzeczy, zwierząt
etc.

Ćwiczenie

You are unauthorized to view this page.

Share via