A1, Past tense, Mowa pogrzebowa – funeral speech

A1, Past tense, Mowa pogrzebowa – funeral speech

Cześć!

Today I have for you an exercise in which you can practice forms of verbs in Past Tense. I hope you already have your Polish keyboars – if not, go to your Control Panel and get it from Languages. If you find this one too easy, you can work on the same text but choosing the correct aspect of verbs here.

The speech is long so it was divided into two exercises:

 

Słownictwo:

choroba – sickness/illness

chorować/ zachorować – to be sick

dawać/ dać urlop – to give holidays to an employee

fajny facet – cool guy

grób – tombstone

iść na studia – to go to university

kościół – church

liceum – highschool

nie wierzyłem własnym oczom! – i couldn’t believe my eyes!

odbierać/ odebrać – to pick up

odpowiadać/ odpowiedzieć– to answer

opowiadać/ opowiedzieć – to retell

otwierać/ otworzyć drzwi – to open the door

płakać – to cry

pogrzeb – funeral

pracownik – employee

rak – cancer

rozwodzić się/ rozwieźć się – to divorce

stawać się – to become

szef – boss

traktować – to treat someone

trzeba – one has to

uczucia – feelings

umierać/ umrzeć – to die

wyrzucać/ wyrzucić coś do śmieci – to throw something out

wysyłać/ wysłać kwiaty – to send flowers

zagraniczny – foreign/ from abroad

zamykać/ zamknąć drzwi – to close the door

złośliwy – malicious/ mean

żenić się/ ożenić się – to marry (about a man)

żyć dla siebie – to life for oneself

If you enjoy my exercises and find them useful, you can always buy me one cup of coffee 🙂 Dziękuję!

Share via