A1.2 Czy kiedykolwiek? Have you ever? (work in pairs)

To ćwiczenie jest raczej do pracy w parach lub grupach, ale można je zaadaptować również do pracy z uczniem indywidualnym.

Celem jest ćwiczenie form czasu przeszłego oraz kreatywne użycie języka polskiego.

Przebieg: 

  1. Uczniowie dostają zestaw pustych karteczek i planszę, która powinna być źródłem inspiracji.
  2. Każdy uczeń z pary zapisuje na swoich karteczkach pytania zaczynające się od “Czy kiedykolwiek…”. (Dodatkowa trudność: Pytania muszą być realne, ale zabawne/ interesujące)  Musi zapełnić wszystkie swoje karteczki w określonym czasie. 
  3. Kiedy obie osoby z pary są gotowe lub kiedy skończy się czas, partnerzy zadają sobie wzajemnie przygotowane przez siebie pytania. Jeśli odpowiedź partnera brzmi: “Tak!” muszą zadać trzy dodatkowe pytania. Na przykład “Kiedy?”, “Gdzie?”, “Z kim?”

Plansza do wykorzystania na lekcji

X
Skip to toolbar